Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

IAN liczniki

Na wielu wspólnotach, którymi zarządzamy zbliża się czas rozliczeń.

Art. 45 a ust. 11 Prawa energetycznego nakłada na właściciela lokalu obowiązek udostępnienia pomieszczenia, w którym zamontowany jest ciepłomierz lub inne urządzenie służące do pomiaru zużycia ciepła lub wody celem jego kontroli lub odczytu w celu dokonania rozliczenia. IAN, czyli Interaktywna Administracja Nieruchomościami, to innowacyjny, inteligentny CRM umożliwiający kompleksową obsługę nieruchomości wielolokalowych, automatyzując procesy dotyczące administrowania i utrzymania budynków.

W IAN dołożyliśmy aplikację mobilną IAN Liczniki. Jest obsługiwana przez różne wersje systemów operacyjnych Android i iOS. Jej główna funkcjonalność polega na sprawdzaniu stanu liczników oraz ich odczycie w warunkach ograniczonego lub całkowitego braku zasięgu internetu. Co ciekawe, na podstawie danych z liczników system IAN samodzielnie dokonuje rozliczeń. – To duży krok naprzód w stosunku do rozwiązań stosowanych przez dostawców programów księgowych, do których dane trzeba było wprowadzać manualnie.

Więcej tu: http://rzeczo.pl/system-ian-przelom-w-zarzadzaniu-nieruchomosciami/

Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.