Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Wgląd do dokumentacji dzięki IANowi

Każdy właściciel, którego lokal należy do Wspólnoty mieszkaniowej ma prawo wglądu do dokumentacji Wspólnoty. Dzięki nowoczesnym systemom informatycznym takim jak IAN dostęp do dokumentów może być dużo prostszy.

IAN we wspólnotach
Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.