Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Zarządzanie z chmury?

Zgodnie z danymi GUS na terenie Polski znajduje się 6 mln budynków z funkcją mieszkalną. Daje to blisko 13,5 mln mieszkań, które w coraz większej części zarządzane są przez profesjonalnych zarządców. Trend zastępowania gospodarza domu i administratora wyspecjalizowanymi firmami zarządzającymi coraz silniej łączy się z wykorzystaniem przez te podmioty specjalistycznych systemów informatycznych. Po co? Czytaj
Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.