Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Zarządca a dane osobowe

Zarządca Nieruchomości Wspólnej może przetwarzać dane członków wspólnoty TYLKO JAKO podmiot, któremu, w myśl art.  31 ustawy o ochronie Danych Osobowych, przetwarzanie Danych powierzono. Zarządca Nieruchomości Wspólnej wykonuje Swoje obowiązki w interesie i na Rzecz wspólnoty Mieszkaniowej, Jégo czynności służyć powinny m.in . wykonaniu uchwał wspólnoty.
Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.