Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Sprzedaż lokali nie musi być działalnością

Według niedawnego orzeczenia Najwyższego Sądu Administracyjnego, fiskus każdorazowo powinien zbadać, czy zbywanie mieszkania przez podatnika, ujęte w ewidencji środków trwałych, było rzeczywiście wykorzystane w firmie. NSA nie zgodził się z dotychczasowymi wyrokami poszczególnych instancji w sprawie kobiety, która prowadząc działalność w zakresie nieruchomości mieszkaniowych, sprzedała kilkanaście z nich. Za każdym razem, składała w urzędzie skarbowym oświadczenie, że dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, aby otrzymać zwolnienie z PIT. Tymczasem pieniądze ze sprzedaży służyły do wykupu kolejnych nieruchomości. Według Fiskusa, jeżeli mieszkania wykorzystywane były pod najem, wówczas ich sprzedaż nie musi być działalnością gospodarczą. NSA jednak poddał w wątpliwość czy mieszkania były faktycznie wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie wynajmu. 
 
Dziennik Gazeta Prawna, 28.08.14
Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.