Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Za elewację trzeba zapłacić

Wspólnota mieszkaniowa może wyrazić zgodę na zawieszenie reklamy na elewacji budynku, jednakże należy ustalić szczegółowe zasady w uchwale. Według opinii sądu, samo pełnomocnictwo udzielone przez wspólnotę na rzecz zarządu jest niewystarczające. Nie należy traktować wykorzystania nieruchomości wspólnej pod reklamę, jako tradycyjnych obowiązków zarządu, ponieważ przekraczają one zwykłe współkorzystanie. Niedopuszczalne jest więc samodzielne podejmowanie czynności w tym zakresie. Uchwała powinna zawierać skonkretyzowane informacje na temat indywidualnej umowy oraz określać dokładne warunki i zakres obowiązków. 
 
Rzeczpospolita, 29.08.14
Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.