Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Niedopuszczalne pobieranie opłat za podłączenie do wodociągu

Uchwała nakładająca na właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy obowiązek ponoszenia opłaty za podłączenie się do sieci wodociągowej jest nieważna. Zostało to zatwierdzone wyrokiem WSA w Warszawie, z dnia 22 lipca 2014r., sygn. akt VIII SA/Wa 167/14. Sąd przypomniał, że udział finansowy właścicieli nieruchomości w budowie urządzeń infrastruktury zostały określone poprzez ustawę o gospodarce nieruchomości a wynika z niej, że ponoszą oni takie koszty w postaci opłat adiacenckich wnoszonych dla gmin.
 
Rzeczpospolita, 09.09.2014
Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.