Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Zimowe obowiązki zarządcy

Gdy zaczyna padać, administratorom i zarządcom nieruchomości przybywa obowiązków. I nie może być im obojętne, jaką chemią ekipa usunie lód z chodnika oraz czy ma uprawnienia do wejścia na dach. Bo – zgodnie z prawem budowlanym – do obowiązków administratorów należy także usuwanie sopli, nawisów lodowych i śniegu z dachów. 
Usuwanie lodu i śniegu z chodników wokół obiektów ma nie tylko względy praktyczne, jest to także wymóg regulowany ustawowo. Ponadto zarządcy muszą pamiętać również o tym, że przepisy określają także środki chemiczne, których można używać do usuwania lodu. Szczegółowy wykaz specyfików chemicznych oraz sposoby ich stosowania zawiera rozporządzenie do ustawy o ochronie przyrody w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach i placach (Dz.U. 2005 Nr 230 poz.1960).

Intensywne opady śniegu to nie tylko problem z utrzymaniem chodników ale również dachu. Zgodnie z prawem budowlanym (art. 61 pkt. 2 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) administrator jest zobowiązany nie tylko do usuwania nadmiaru śniegu z dachu, ale także sopli i nawisów lodowych.
Na terenie kraju poszczególne rejony różnią się między sobą pod względem ilości opadów i dlatego Polska została podzielona na strefy klimatyczne. Dla każdej z nich ustalono normy uzależnione od średnich opadów śniegu. W zależności od strefy, dach musi wytrzymać obciążenie od 70 do 110 kg śniegu na metr kwadratowy dachu. Najwyższe normy obowiązują w regionach górskich. Jednak przy odśnieżaniu ma znaczenie nie tylko grubość ale i ciężar pokrywy śnieżnej.
Wielu niedoświadczonych administratorów i zarządców budynków podejmuje decyzję o konieczności odśnieżania wyłącznie na podstawie pomiaru grubości pokrywy śnieżnej. Tymczasem, ciężar objętościowy zależy także od czasu zalegania śniegu, temperatury otoczenia i podłoża oraz wilgotności powietrza. Metr sześcienny świeżego śniegu waży około 250 kg, ubitego nawet 700 kg. Najcięższy zaś jest śnieg topniejący, którego masa może sięgać 900 kg na metr sześcienny.

By nie popełnić błędu zarządca może zlecić takie pomiary profesjonalnej firmie, która dokona oceny i wystawi odpowiednie zaświadczenie. Eksperci, dysponują specjalnymi urządzeniami pomiarowymi, za pomocą których mierzą grubość pokrywy i ciężar śniegu zalegającego na konstrukcji dachu. Są wśród nich m.in. ultradźwiękowe i laserowe śniegowskazy, badające grubość pokrywy śniegowej, objętościowe i wagowe śniegomierze, które mierzą gęstość śniegu oraz automatyczne wagi śniegowe montowane na dachach budynków. 

Specjaliści, korzystają także z takich narzędzi jak zdalnie sterowany dron, który – wyposażony w wysokiej rozdzielczości kamerę – pozwala szybko oszacować obciążenie dachów śniegiem. Dron pozwoli uniknąć także konieczności uciążliwego wykorzystywania wysięgników, czy ryzyka pracy na wysokościach. Wychodzenie na ośnieżony dach jest bardzo niebezpieczne, dlatego obowiązkiem właściciela czy zarządcy jest zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanych osób.

– Zgodnie z par. 105 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650), każda praca wykonywana na dachu, który nie jest z każdej strony osłonięty ścianą do wysokości co najmniej 150 cm i znajduje się powyżej jednego metra nad poziomem gruntu jest pracą na wysokości. W związku z tym, wszyscy pracownicy zatrudniani przez zarządcę do odśnieżania dachu lub usuwania sopli lodowych, muszą być zabezpieczeni wysokiej jakości sprzętem BHP oraz alpinistycznym, zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo. Powinni też legitymować się ważnymi zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości i mieć za sobą odpowiednie szkolenia.

Obowiązkiem zarządcy jest także odpowiednie zabezpieczenie budynku i terenu wokół niego, poprzez utworzenie strefy ochronnej. Jeśli budynek znajduje się w ruchliwym miejscu, dodatkowo powinien poinstruować wybranych pracowników, jak odpowiednio ostrzegać osoby, które ignorują informację o zamknięciu strefy.  Jeśli pracownicy mają usunąć nawisy śnieżno – lodowe, na dole musi znajdować się również osoba informująca przechodniów o zagrożeniu. Zarządcy i administratorzy budynków muszą także pamiętać, że podczas gęstej mgły, gołoledzi czy przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/s, zabronione jest przeprowadzanie jakichkolwiek kontroli czy eksploatacji. Stanowi to zagrożenie zarówno dla pracowników, jak i dla osób postronnych.

Źródło: ekonomia24.pl
Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.