Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Inwestorzy mają kapitał

Rok 2015 na rynku inwestycji w nieruchomości zapowiada się bardzo ciekawie. Rekordowo niskie ceny obligacji, niestabilność rynków kapitałowych i korzystniejsze warunki finansowania sprawiają, że nieruchomości pozostaną preferowaną formą lokowania kapitału. 

Jednak już nie tylko biura, centra handlowe i magazyny będą przyciągały uwagę inwestorów. Analitycy Savills są zdania, że na celowniku znajdą się także hotele, mieszkania studenckie i sektor mieszkaniowy.

Rok 2014 był wyjątkowo udany dla europejskiego rynku inwestycyjnego. Kapitał zainwestowany na rynku nieruchomości wyniósł w nim przeciętnie 30% więcej niż długoterminowa średnia.

W związku z rekordowo niskimi cenami obligacji, niestabilnością rynków kapitałowych i korzystniejszymi warunkami finansowania  nieruchomości nadal będą preferowaną formą inwestycji.

Biorąc pod uwagę wielkość dostępnych kapitałów oraz zróżnicowany charakter potencjalnych inwestorów można się spodziewać aktywności generowanej zarówno przez kupujących, którzy unikają ryzyka, jak i gotowych na bardziej ryzykowne inwestycje. Efektem będzie zawyżony popyt na najlepsze nieruchomości na głównych rynkach, a także słabsze aktywa uwalniane przez banki.

Chociaż kilka inwestycji biurowych powstanie w Londynie i Dublinie, a w Madrycie i Mediolanie kilka obiektów zostanie odnowionych, ograniczona nowa podaż na rynkach o małych zasobach doprowadzi do wzrostu czynszów w Londynie, Brukseli i Dublinie.

Inwestorzy na rynku handlowym skoncentrują się na najlepiej prosperujących, głównych ulicach handlowych, na których sieci detaliczne otwierają nowe sklepy, jak np. na bardziej zamożnych rynkach w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Niemczech, a także zwrócą uwagę na podnoszącą się po kryzysie Hiszpanię i rozwijający się rynek w Polsce.

Inwestorzy na rynku magazynowym również będą podążać za sprzedawcami detalicznymi, zwłaszcza rozwijającymi sprzedaż internetową, dzięki czemu wzrośnie zainteresowanie magazynami w Holandii, Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

„Na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wolumen transakcji w 2014 roku był zbliżony do poziomu z 2013 roku. Część transakcji nie została zamknięta i prawdopodobnie zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2015 roku. Odnotowaliśmy rekordowy wolumen transakcji w sektorze magazynowym, który wyniósł 700 mln euro, i był wyższy niż w sektorze handlowym. Obserwowaliśmy również utrzymujące się zainteresowanie inwestorów projektami biurowym w miastach regionalnych i oczekujemy, że ten trend utrzyma się w 2015 roku” – komentuje Piotr Puchalski, Associate Director w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego Savills w Polsce. 

„Konkurencja cenowa w sektorze najlepszych nieruchomości skłania inwestorów do rozważenia alternatywnych rynków, co spowoduje dalszą dywersyfikację ich działań. Ten trend z kolei wpłynie korzystnie na takie rynki, jak Hiszpania, Irlandia i Włochy, które już „osiągnęły dno”, i na rynki główne, co doprowadzi do zbliżenia stóp zwrotu między najlepszymi i drugorzędnymi aktywami w najatrakcyjniejszych lokalizacjach” – dodaje Marcus Lemli, szef Działu Inwestycyjnego na Europę.

„Inwestorzy będą niewątpliwie pod wpływem czynników ekonomicznych i geopolitycznych, ale nie ma wątpliwości, że w 2014 roku odnotowaliśmy ogromny popyt na nieruchomości, a inwestorzy nadal posiadają dużą ilość kapitału, którą chcieliby zainwestować na tym rynku” – podsumowuje Eri Mitsostergiou, dyrektor Działu Badań na Europę w Savills.

Źródło: PropertyNews.pl

Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.