Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Korzystanie z chodnika

Okoliczność, że niektóre osoby zamieszkujące w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową korzystają z chodnika usytuowanego na sąsiednim gruncie nie daje podstaw do uznania, że wspólnota jest samoistnym posiadaczem tej nieruchomości.

Jeśli w granicy nieruchomości usytuowany jest chodnik, po którym przemieszczają się mieszkańcy sąsiednich budynków, należących do wspólnoty mieszkaniowej, jak i stanowiących własność osób trzecich nie można żądać zapłaty za bezumowne korzystanie z cudzej rzeczy.

Nieruchomość  w części zajętej przez chodnik była w posiadaniu wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie dążył do przejęcia władztwa nad częścią nieruchomości stanowiącej chodnik dla pieszych w celu poprawienia komunikacji swoich członków. Wręcz przeciwnie – twierdził, że chodnik ten nie jest niezbędny członkom wspólnoty i należy podjąć działania zmierzające do ochrony swej własności przed naruszeniami przez poszczególne osoby.
 
W tej sytuacji korzystanie z chodnika przez niektórych członków wspólnoty należy uznać za ich indywidualne naruszenie cudzej własności a nie przejaw traktowania przez wspólnotę cudzego gruntu jako swej własności (samoistne posiadanie).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 05.08.2014 roku sygn.akt I ACa 293/14
Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.