Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Wspólnota mieszkaniowa a kredyt

Nawet gdy wolisz swoją część należności na remont budynku wyłożyć w gotówce, wspólnota nie musi się na to zgodzić.

Czy decyzję o zaciągnięciu kredytu w banku na remont może podjąć sam zarząd wspólnoty, czy musi być zawsze głosowanie wśród jej członków?

Paweł Puch: We wspólnocie mieszkaniowej są dwa rodzaje decyzji: czynności zwykłego zarządu podejmowane przez zarząd samodzielnie i czynności ten zwykły zarząd przekraczające, które wymagają zgody właścicieli podjętej w drodze uchwały.

Zaciągniecie kredytu będzie czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a więc zawsze będzie wymagało podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową uchwały. Dopiero po podjęciu uchwały i na podstawie udzielonego w niej przez właścicieli lokali pełnomocnictwa zarząd podpisuje z bankiem umowę kredytową.

Wspólnota przegłosowała, 
że weźmie kredyt w banku na remont budynku. 
Czytelnik nie głosował, 
ale jest przeciwny. 
Pyta, czy wspólnota może go zobowiązać do spłacania rat kredytowych. Wolałby wnieść swój udział w gotówce i nie być współkredytobiorcą. 
Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Jak ocenić jego wkład?

Uchwały co do zasady zapadają głosami właścicieli posiadających łącznie ponad połowę udziałów w nieruchomości wspólnej. Zatem wspólnota mieszkaniowa może podjąć wbrew woli jednego z właścicieli uchwałę o zaciągnięciu kredytu, który później – tak jak każde inne zobowiązanie – spłacać będą wszyscy właściciele.

Właściciel ma natomiast możliwość zaskarżenia każdej uchwały do sądu. Powództwo może być wytoczone w terminie sześciu tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Wspólnota mieszkaniowa może przyjąć, że część właścicieli pokrywa swoją część kosztów remontu budynku wkładem własnym, a na resztę kosztów remontu zaciąga się kredyt. Jednak zależy to od decyzji ogółu właścicieli co do zasad finansowania remontu przyjętego w uchwale, a nie od decyzji właściciela, który gotówką dysponuje.

Właściciel lokalu partycypuje w kosztach zarządu nieruchomością wspólną, a więc także w kosztach remontu budynku w wysokości udziału związanego z jego lokalem w nieruchomości wspólnej. Np. koszt remontu wynosi 200 tys. zł, udział w nieruchomości wspólnej związany z lokalem – 2345/23450, zatem na danego właściciela przypada kwota 20 tys. zł.

Jak jest zwykle zabezpieczony taki kredyt dla wspólnoty i czy utrudnia sprzedaż lokali? Czy kredyt na remont budynku wspólnotowego obciąża każde z mieszkań?

W kwestii zabezpieczenia kredytu banki często wymagają udzielenia bankowi pełnomocnictwa do rachunku wspólnoty i traktują takie pełnomocnictwo jako wystarczające zabezpieczenie terminowości spłaty kredytu. Pełnomocnictwo takie w przypadku braku terminowej spłaty umożliwia bowiem bankowi samodzielne ściągnięcie z rachunku wspólnoty należnych mu rat.

Nawet gdy wolisz swoją część należności na remont budynku wyłożyć w gotówce, wspólnota nie musi się na to zgodzić.

Czy decyzję o zaciągnięciu kredytu w banku na remont może podjąć sam zarząd wspólnoty, czy musi być zawsze głosowanie wśród jej członków?

Paweł Puch: We wspólnocie mieszkaniowej są dwa rodzaje decyzji: czynności zwykłego zarządu podejmowane przez zarząd samodzielnie i czynności ten zwykły zarząd przekraczające, które wymagają zgody właścicieli podjętej w drodze uchwały.

Zaciągniecie kredytu będzie czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a więc zawsze będzie wymagało podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową uchwały. Dopiero po podjęciu uchwały i na podstawie udzielonego w niej przez właścicieli lokali pełnomocnictwa zarząd podpisuje z bankiem umowę kredytową.

Wspólnota przegłosowała, 
że weźmie kredyt w banku na remont budynku. 
Czytelnik nie głosował, 
ale jest przeciwny. 
Pyta, czy wspólnota może go zobowiązać do spłacania rat kredytowych. Wolałby wnieść swój udział w gotówce i nie być współkredytobiorcą. 
Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Jak ocenić jego wkład?

Uchwały co do zasady zapadają głosami właścicieli posiadających łącznie ponad połowę udziałów w nieruchomości wspólnej. Zatem wspólnota mieszkaniowa może podjąć wbrew woli jednego z właścicieli uchwałę o zaciągnięciu kredytu, który później – tak jak każde inne zobowiązanie – spłacać będą wszyscy właściciele.

Właściciel ma natomiast możliwość zaskarżenia każdej uchwały do sądu. Powództwo może być wytoczone w terminie sześciu tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Wspólnota mieszkaniowa może przyjąć, że część właścicieli pokrywa swoją część kosztów remontu budynku wkładem własnym, a na resztę kosztów remontu zaciąga się kredyt. Jednak zależy to od decyzji ogółu właścicieli co do zasad finansowania remontu przyjętego w uchwale, a nie od decyzji właściciela, który gotówką dysponuje.

Właściciel lokalu partycypuje w kosztach zarządu nieruchomością wspólną, a więc także w kosztach remontu budynku w wysokości udziału związanego z jego lokalem w nieruchomości wspólnej. Np. koszt remontu wynosi 200 tys. zł, udział w nieruchomości wspólnej związany z lokalem – 2345/23450, zatem na danego właściciela przypada kwota 20 tys. zł.

Jak jest zwykle zabezpieczony taki kredyt dla wspólnoty i czy utrudnia sprzedaż lokali? Czy kredyt na remont budynku wspólnotowego obciąża każde z mieszkań?

W kwestii zabezpieczenia kredytu banki często wymagają udzielenia bankowi pełnomocnictwa do rachunku wspólnoty i traktują takie pełnomocnictwo jako wystarczające zabezpieczenie terminowości spłaty kredytu. Pełnomocnictwo takie w przypadku braku terminowej spłaty umożliwia bowiem bankowi samodzielne ściągnięcie z rachunku wspólnoty należnych mu rat.

Cały wywiad na stronie  http://www.ekonomia.rp.pl

Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.