Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Zmiany w ustawie o własności lokali

Współwłaściciele garaży w budynkach wybudowanych przez deweloperów skarżą się, że nie mogą decydować o istotnych dla nich kwestiach. Przepisy nie dają im bowiem żadnych praw, np. prawa głosu na uchwałami podejmowanymi przez wspólnoty mieszkaniowe, czy wpływu na zarządzanie finansami przez wspólnotę. Jest szansa na zmianę tej sytuacji.
W obecnym stanie prawnym współwłaściciele garażu wielostanowiskowego są tzw. „zbiorowym” właścicielem, a w konsekwencji „zbiorowym” członkiem wspólnoty mieszkaniowej.  
Chodzi tu o garaże wielostanowiskowe, czyli hale, które deweloperzy wyodrębniają w nowooddawanych budynkach jako samodzielne lokale, w których następnie urządzają miejsca parkingowe. Prawa własności przenoszone są na nabywców tak, że przedmiotem sprzedaży jest udział w garażu. Wykształciła się zatem praktyka, że jeden garaż staje się własnością nawet kilkuset współwłaścicieli, a jak z każdym lokalem, również z tym garażowym, związany jest udział w nieruchomości wspólnej. Z treści art. 3 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wynika, że udział w nieruchomości wspólnej, jako prawo związane z własnością lokalu, przysługuje właścicielowi lokalu.
Współwłaściciel lokalu nie ma zatem samodzielnego udziału w nieruchomości wspólnej odpowiedniego do wielkości swego udziału. Powyższe stanowisko wynika także z definicji wspólnoty mieszkaniowej zawartej w art. 6 ustawy o własności lokali, zgodnie z którą wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele lokali (a nie także współwłaściciele).

Na więcej szczegółów zapraszamy tu.
Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.