Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

SN poszerza kompetencje wspólnot

Wspólnota mieszkaniowa może podejmować decyzje także w sprawach tego fragmentu nieruchomości, który formalnie do niej nie należy, ale jest przedmiotem współwłasności jej członków – orzekł Sąd Najwyższy.
Źródłem sprawy był pozew członka jednej z warszawskich wspólnot mieszkaniowych o uchylenie trzech jej uchwał, dotyczących m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego zarządu, absolutorium oraz przyjęcia planu gospodarczego na 2011 r. W ramach tego ostatniego określono wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Wspólnota dysponowała zarówno budynkiem, w którym znajdowały się mieszkania – własność poszczególnych członków wspólnoty, jak i fragmentem działki, na którym posadowiony był budynek (każdy z właścicieli mieszkań – członków wspólnoty posiadał udziały w tym gruncie). Pozostała część działki była zajęta przez parking, chodniki oraz plac zabaw i pozostawała poza władaniem wspólnoty. Była natomiast współwłasnością właścicieli mieszkań w budynku należącym do wspólnoty. Zaskarżając te uchwały, członek wspólnoty wskazywał, że przekroczyła ona kompetencje – nie mogła decydować o części gruntu pozostającej poza zarządem.
Cały artykuł tu.
Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.