Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Koniec z absurdem

Deweloperzy, budując nowe osiedla, rzadko zwracają uwagę na to, w jaki sposób sprzedają miejsca w garażach podziemnych. A mają do wyboru dwie możliwości. Jeśli sprzedają tylko prawo do korzystania z danego miejsca, to bardzo dobrze. Gorzej, jeśli wyłączyli cały garaż jako oddzielny lokal i sprzedawali w nim udziały. Im większy garaż, tym większy problem dla wspólnoty mieszkaniowej.

Wszystko przez interpretację ustawy wydaną w uchwale Sądu Najwyższego. Sędziowie, rozpatrując bowiem sprawę związaną z lokalem mieszkalnym, uznali, że głos przynależący do mieszkania w sprawach związanych ze wspólnotą mieszkaniową jest niepodzielny. Innymi słowy, jeśli mieszkanie ma kilku współwłaścicieli, muszą oni się zgodzić co do tego, jak głosują. Jeżeli takiej zgody nie ma, lokal nie głosuje.

Sędziowie nie przewidzieli, że istnieją lokale garażowe, które mają kilkudziesięciu, a czasem nawet ponad stu współwłaścicieli. I że w takiej sytuacji dojście do jednomyślności, jest po prostu nierealne. A gdy nie ma konsensusu, lokal nie bierze udziału w głosowaniu. Tymczasem ustawa wymaga, żeby każda przyjęta uchwała miała ponad 50 proc. głosów. Głosy te ważone są metrażem mieszkań. W sytuacji, gdy na danym osiedlu są bardzo duże garaże, ich powierzchnia zapewniała im nawet ponad 40 proc. głosów na zebraniu wspólnoty. A brak tych głosów w głosowaniu, ze względu na niemożność osiągnięcia jednomyślności wśród współwłaścicieli, sprawiał, że aby uchwała przeszła musiało za nią głosować nawet 90 proc. mieszkańców.

Cały artykuł na stronie:  www.biznes.onet.pl
Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.