Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Najemca i jego prawa

Najnowszy wyrok Sądu w Gliwicach porusza kwestię praw najemcy. W świetle Kodeksu Cywilnego najemcę obciąża utrzymywanie mieszkania w należytym stanie oraz naprawa m.in. tynków ścian i sufitów.

Aby najemca mógł w pełni zrealizować swój obowiązek ustawowy, konieczne być może (czego sąd nie przesądził) usunięcie przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia, których sam usunąć nie może. Co więcej, niewykluczone, że powinien to uczynić właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, po ewentualnej interwencji organu nadzoru budowlanego. Dopiero po usunięciu przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia mieszkania (jeśli oczywiście potwierdzą się twierdzenia skarżącego), będzie miało sens np. malowanie mieszkania, obciążające najemcę – wskazał WSA.

Odsyłamy do wyroku:  sygn. akt II SA/Gl 698/15.
Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.