Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi”

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych – mających na celu stworzenie narzędzia wspierającego proces zarządzania nieruchomościami wielolokalowymi. Rezultatem projektu będzie platforma udostępniana klientom online, umożliwiająca przede wszystkim optymalizowanie dostaw mediów do nieruchomości (energia elektryczna, woda) w celu lepszego gospodarowania tymi zasobami oraz obniżenie kosztów zaopatrzenia nieruchomości w media, co wprost przełoży się na niższe opłaty dla właścicieli poszczególnych lokali. W projekcie planowane są badania zużycia mediów w nieruchomości badawczej, dzięki którym możliwe będzie opracowanie modeli i algorytmów zużycia energii elektrycznej i wody opisujących zależności miedzy ich zużyciem a zmiennymi czynnikami, w tym m. in. porą roku, dnia, tygodnia, wielkością lokali i liczbą mieszkańców, stanem nieruchomości, itp. Dzięki automatycznemu przesyłaniu danych z liczników pomiarowych system pomoże również wykryć różnego rodzaje anomalie np. awarie. Kolejną ważną funkcjonalnością tworzonego systemu będzie możliwość automatycznego prowadzenia nadzoru właścicielskiego nad lokalami znajdującymi się w nieruchomości, dzięki wykorzystaniu danych pochodzących z Elektronicznej Księgi Wieczystej – publicznego rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pozwoli to odciążyć osoby zajmujące się administrowaniem daną nieruchomością oraz zapewni aktualną wiedzę o stanie własnościowym, co jest niezbędne w procesie zarządzania nieruchomościami wielolokalowymi. System będzie bezpieczny, skalowalny i posiadać będzie elastyczną architekturę. Platforma będzie przeznaczona dla zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.