Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Zarządzanie sprzedażą

6Wieloletnia działalność na rynku nieruchomości, szczególnie w obszarze zarządzania nieruchomościami pozwoliła nam zdobyć bogate doświadczenie oraz cenną wiedzę. Dzięki nim wiemy, że praca w nieruchomościach to w gruncie rzeczy czysta psychologia i emocje. Do tego, czym kierują się inwestorzy my chcemy dołożyć elementy niezbędnej wiedzy i profesjonalizm obsługi. Wszystko po to, aby nabycie czy zbycie, najem lub wynajem nieruchomości, cieszyły po transakcji tak samo jak przed nią. Efekt końcowy oraz czas oczekiwania na transakcje, zależą przede wszystkim od współpracy pomiędzy klientem i biurem. Razem możemy więcej. Zaufaj nam i zdaj się na naszą wiedzę i doświadczenie. Jak możesz sobie pomóc przy transakcjach na rynku nieruchomości? Zapytaj o wyłączność – umowę, która pozwoli nam w pełni zaopiekować się Tobą i Twoją nieruchomością.

To nie przypadek, że konsumenci na rynkach krajów wysokorozwiniętych wybrali tę formę współpracy z biurami obrotu nieruchomościami. W USA, Kanadzie, Australii czy Unii Europejskiej – 99% klientów korzysta z umów na wyłączność. Mają jednego doradcę, który zajmuje się ich sprawą od początku do końca. Wyłączność to także jasne zasady współpracy i wynagrodzenia. Wszystko w duchu zaufania i zrozumienia własnych potrzeb oraz analizy dobrych i złych stron, szans i zagrożeń. Wyłączność to nie obietnica realizacji niemożliwego, to możliwość realizacji najkorzystniejszego z wariantów. Pozwól sobie wyjaśnić zalety wyłączności w czasie spotkania z naszym doradcą.

Zarządzanie sprzedażą nieruchomości to trudna i odpowiedzialna funkcja, której nie każdy chce lub umie się podjąć. Dlatego odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, zespół Atlanti postanowił udostępnić taką usługę swoim klientom. Bogate doświadczenie przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i usługowych, ogromna baza danych cen i nabywców, poparta wiedzą z zakresu zarządzania nieruchomościami pozwoliły na stworzenie usługi zarządzania nieruchomościami do sprzedaży.

Tym, co odróżnia naszą usługę od innych biur, to pełne i osobiste zaangażowanie w proces sprzedaży. Nie robimy masowych eksportów ofert na portale, które najczęściej dają efekt odwrotny do założonego. Sami kontrolujemy do jakiej grupy klientów dociera ogłoszenie. Z doświadczenia wiemy, że tylko taka strategii daje zamierzony efekt. Tylko profesjonalne podejście do sprzedaży, daje nam przekonanie, że możemy sprzedać każdą nieruchomość w rozsądnym czasie, uzyskując niejednokrotnie ceny wyższe niż średniorynkowe.

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

1. Przyjęcie nieruchomości do sprzedaży

Sprawdzenie stanu prawnego i faktycznego

– identyfikacja właściciela / współwłaścicieli/ rozporządzających,

– zapoznanie się oraz weryfikacja dokumentów własnościowych,

– określenie i identyfikacje koniecznych dokumentów potrzebnych do zbycia, pomoc w regulacji stanu prawnego,

Doradztwo dotyczące procesu obrotu nieruchomościami

– określenie i identyfikacja realnej możliwej do uzyskania ceny sprzedaży/ wynajmu nieruchomości na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej,

– porównania cen transakcyjnych w najbliższym rejonie,

– określenie możliwych wariantów sprzedaży, identyfikacja wad i zalet,

Zlecenie usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – podpisanie umowy o pośrednictwo,

– określenie oferowanej/wywoławczej ceny nieruchomości,

– określenie czasu i terminu możliwej sprzedaży nieruchomości,

– zakresu obowiązków i czynności wykonywanych przez pośrednika, wysokości wynagrodzenia – pomoc w zdobyciu, odtworzeniu dokumentów własnościowych,

– zinwentaryzowanie obiektu w terenie, podczas oględzin nieruchomości,

– możliwość organizacji podziału działki, pomiarów geodezyjnych, rozgraniczeń,

– sporządzenie opisu nieruchomości na podstawie obserwacji, rozmów; określenie wad i zalet potencjalnej oferty,

– sporządzenie dokumentacji zdjęciowej,

– możliwość przekazania kluczy do nieruchomości,

 

2. Oferowanie nieruchomości

Określenie sposobu reklamy – promocji nieruchomości. Opracowanie oferty

– określenie sposobów i formy reklamy nieruchomości,

– sporządzenie opisu nieruchomości, otoczenia, obróbka graficzna zdjęć,

– zamówienie miejsc reklamowych w różnych mediach,

– wykonanie materiałów reklamowych,

– publikacja, ogłaszanie nieruchomości,

– przekazanie informacji biurom stowarzyszonym,

Obsługa klientów popytowych – poszukujących nieruchomości,

– udzielanie informacji ustnych, telefonicznych, pisemnych,

– ocena wiarygodności zainteresowanego i jego możliwości finansowych,

– wyjazdy w teren – prezentacje nieruchomości,

– aranżowanie spotkań,

– przedstawienie możliwości kredytowych, przedstawienie ofert banków

– wyjaśnienie możliwości i formy nabycia praw do nieruchomości,

– negocjacje, określenie warunków i sposobu nabycia, zabezpieczeń, pomoc w nawiązaniu porozumienia,

 

3. Zbycie nieruchomości

Umowy

– protokół uzgodnień warunków transakcji,

– zgromadzenie potrzebnych dokumentów,

– pomoc w ustaleniu warunków umowy (umowa przedwstępna, warunkowa, przyrzeczenia),

– rezerwacja terminu w kancelarii notarialnej, omówienie sprzedaży nieruchomości z notariuszem,

– uczestnictwo przy sporządzaniu umowy notarialnej, dopilnowanie ustalonych warunków,

Przekazanie nieruchomości

– przekazanie nieruchomości nowemu właścicielowi, sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego,

– pomoc w organizacji rozliczenia transakcji.

– pomoc w organizacji spłaty zadłużeń zbywanej nieruchomości,

– przepisanie umów na dostawę mediów,

 

Oferty nieruchomości

Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.