Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Zarządzanie wynajmem

6Zarządzanie mieszkaniami czy budynkami na wynajem to trudna i odpowiedzialna funkcja, której nie każdy chce lub umie się podjąć. Dlatego odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, zespół Atlanti postanowił udostępnić taką usługę swoim klientom. Bogate doświadczenie przy wynajmie lokali mieszkalnych i usługowych, ogromna baza danych czynszów i najemców, poparta wiedzą z zakresu zarządzania nieruchomościami pozwoliły na stworzenie usługi zarządzania budynkami i lokalami na wynajem.

Nasza oferta skierowana jest do Właścicieli, którzy ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub inne przyczyny nie mają możliwości zajmowania się sprawami związanymi z wynajętymi budynkami czy lokalami. W imieniu Właściciela zapewniamy między innymi:

  • Przygotowanie budynku/lokalu do wynajmu;
  • Przygotowanie i podpisanie umowy najmu;
  • Kontrolę stanu czystości;
  • Kontrolę płatności najemców oraz ewentualną windykację należności;
  • Dokonywanie opłat typu zaliczki na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz mediów, podatek od nieruchomości, itp.
  • Bieżący kontakt z administratorem budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
  • Reprezentowanie Właściciela na podstawie pełnomocnictwa we wszelkich sprawach przed najemcą oraz innymi podmiotami i urzędami;
  • Przedstawianie comiesięcznych raportów właścicielowi;

Zarządzanie nabytą nieruchomością potrafi być złożone i kłopotliwe. Remonty w czasie wakacji i awarie w najmniej spodziewanych momentach; dziesiątki dokumentów; poszukiwanie najemców; kontakty z administracją i urzędem skarbowym – to wszystko jest powodem wielu stresów. A przecież może być inaczej, gdy powierzysz sprawy w ręce osób z doświadczeniem. Jedyne, co będzie Twoją troską to sprawdzenie, czy wpłynął przelew na Twoje konto. Resztę pozostaw nam.

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

1. Przyjęcie nieruchomości do wynajęcie

Sprawdzenie stanu prawnego i faktycznego

– identyfikacja właściciela / współwłaścicieli/ rozporządzających,

– zapoznanie się oraz weryfikacja dokumentów własnościowych,

– określenie i identyfikacje koniecznych dokumentów potrzebnych do wynajęcia, pomoc w regulacji stanu prawnego,

Doradztwo dotyczące procesu obrotu nieruchomościami

– określenie i identyfikacja realnego możliwego do uzyskania czynszu najmu nieruchomości na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej,

– porównania czynszów w najbliższym rejonie,

– określenie możliwych wariantów sprzedaży, identyfikacja wad i zalet,

Zlecenie usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – podpisanie umowy o pośrednictwo,

– określenie oferowanego/wywoławczego czynszu najmu nieruchomości,

– określenie czasu i terminu możliwego wynajmu nieruchomości,

– zakresu obowiązków i czynności wykonywanych przez pośrednika, wysokości wynagrodzenia – pomoc w zdobyciu, odtworzeniu dokumentów własnościowych,

– zinwentaryzowanie obiektu w terenie, podczas oględzin nieruchomości,

– możliwość organizacji podziału działki, pomiarów geodezyjnych, rozgraniczeń,

– sporządzenie opisu nieruchomości na podstawie obserwacji, rozmów; określenie wad i zalet potencjalnej oferty,

– sporządzenie dokumentacji zdjęciowej,

– możliwość przekazania kluczy do nieruchomości,

 

2. Oferowanie nieruchomości

Określenie sposobu reklamy – promocji nieruchomości. Opracowanie oferty

– określenie sposobów i formy reklamy nieruchomości,

– sporządzenie opisu nieruchomości, otoczenia, obróbka graficzna zdjęć,

– zamówienie miejsc reklamowych w różnych mediach,

– wykonanie materiałów reklamowych,

– publikacja, ogłaszanie nieruchomości,

– przekazanie informacji biurom stowarzyszonym,

Obsługa klientów popytowych – poszukujących nieruchomości,

– udzielanie informacji ustnych, telefonicznych, pisemnych,

– ocena wiarygodności zainteresowanego i jego możliwości finansowych,

– wyjazdy w teren – prezentacje nieruchomości,

– aranżowanie spotkań,

– przedstawienie możliwości kredytowych, przedstawienie ofert banków

– wyjaśnienie możliwości i formy nabycia praw do nieruchomości,

– negocjacje, określenie warunków i sposobu nabycia, zabezpieczeń, pomoc w nawiązaniu porozumienia,

 

3. Wynajem nieruchomości

Umowy

– protokół uzgodnień warunków transakcji,

– zgromadzenie potrzebnych dokumentów,

– pomoc w ustaleniu warunków umowy,

– uczestnictwo przy sporządzaniu umowy najmu, dopilnowanie ustalonych warunków,

Przekazanie nieruchomości

– przekazanie nieruchomości najemcy, sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego,

– pomoc w organizacji rozliczenia transakcji.

– pomoc w organizacji spłaty zadłużeń zbywanej nieruchomości,

– przepisanie umów na dostawę mediów,



Oferty nieruchomości

Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.