Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Nasi partnerzy

WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI WSPON – Organizacja zawodowa, działająca od 1994 r. skupiająca pośredników w obrocie nieruchomościami. Wśród celów działalności WSPON wymienić można m. in. :  reprezentację interesów członków wobec administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych, kształtowanie opinii środowiska,  tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia


POLSKA FEDERACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI PFRN – jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających osobowość prawną. Została utworzona w styczniu 1995 roku przez sześć regionalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami i do lutego 1997 r. działała pod nazwą Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W chwili obecnej PFRN działa na rzecz i w interesie 23 regionalnych stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości, zrzeszających prawie 3500 osób.CEPI – Rada Europejska Zawodów Nieruchomościowych  – utworzona w 1990 roku, jest międzynarodowym stowarzyszeniem specjalistów rynku nieruchomości i zarządców nieruchomości, organizacją non-profit z siedzibą w Brukseli. W strukturach CEPI jest około 30 krajowych stowarzyszeń w krajach UE i EFTA i gromadzi ponad 200.000 specjalistów rynku nieruchomości.
POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI PSZN powstało w 1998 roku w Warszawie w celu stałego podnoszenia kwalifikacji, ochrony i reprezentowania całej grupy zawodowej oraz współpracy z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli innych zawodów związanych z nieruchomościami.STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA WYNAJEM „MIESZKANICZNIK” Organizacja społeczna, której celem jest dążenie do ucywilizowania polskiego rynku najmu. Celem działalności jest m.in. kreowanie i promowanie etycznych standardów najmu, zwiększanie bezpieczeństwa najmu oraz zbudowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń;
     
Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.